Informacje o nas

Jesteśmy biurem działającym na rynku turystycznym już od 1999 roku. Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Zachodnio-Pomorskiego oraz ubezpieczenie w towarzyswie ubezpieczeniowym Alianz od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności turystycznej.